Privacy Statement

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op de inhoud van deze website van toepassing. Verzamelde persoonsgegevens en afbeeldingen zijn beveiligd en worden niet aan derden doorgegeven. U beschikt over recht van inzage met betrekking tot de registratie van uw persoonsgegevens door het Muziek Centrum van de Omroep. Het is niet toegestaan teksten en afbeeldingen van deze site te downloaden zonder toestemming van de afdeling educatie van het Muziek Centrum van de Omroep.